Σεμινάρια/Ομιλίες

Στα πλαίσια του 7ου therapy planet festival που διοργανώθηκε στις 22/11/2015 στο Divani Caravel Hotel παρουσιάσθηκε σε "περίπτερο" τι είναι η Συστημική Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία καθώς και οι υπηρεσίες του γραφείου.
Πραγματοποιήθηκε workshop με θέμα: "Θέτοντας όρια: Πιο κοντά στους ανθρώπους αλλά πιο ασφαλής;"

Βαϊτσου Δήμητρα Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία.

Γκίκας Παναγιώτης Ψυχοθεραπευτής Συστημικός Οικογενειακός Σύμβουλος.


Περιγραφή Ομιλίας-Διάλεξης:

Η Συστημική Θεραπεία είναι η εφαρμογή της Συστημικής θεωρίας στον χώρο της ψυχικής υγείας. Εμφανίστηκε την δεκαετία του ’40 και έστρεψε την ψυχολογική ματιά από το άτομο στο «όλον» και από τις προσωπικές ιδιότητες στις σχέσεις. Ήταν μια διευρυμένη θεώρηση του ανθρώπου που εμπλούτισε  την ατομική, ομαδική και  οικογενειακή συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Η Συστημική Θεωρία είναι ένα σύγχρονο επιστημονικό μοντέλο θεώρησης και κατανόησης της πραγματικότητας.
Αυτή η προσέγγιση της πραγματικότητας βασίζεται στη λεγόμενη Γενική Θεωρία των Συστημάτων όπως την διατύπωσε το 1968 ο βιολόγος Ludwig von Bertalanffy. Η γενική θεωρία των συστημάτων διαμορφώθηκε από την επιρροή της κυβερνητικής και της πληροφορικής στη μελέτη των ζωντανών συστημάτων σε συνδυασμό με παρατηρήσεις από το χώρο της φυσικής και της βιολογίας (Katakis, 1992).
Ο Bertanlaffy επισήμανε και διατύπωσε γενικές αρχές και όρους (όπως ολότητα, διαφοροποίηση, ιεραρχική ταξινόμηση, σκοπός, όρια κ.α.) που μπορούν να εφαρμοστούν σε όλο σχεδόν το φάσμα των επιστημών για την μελέτη και κατανόηση όλων των συστημάτων.
Ως σύστημα ορίζεται σύνολο στοιχείων σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση.  Κάθε αλλαγή σε κάποιο στοιχείο του συστήματος επιφέρει αλλαγές σε ολόκληρο το σύστημα (Bateson,1972). Μια οικογένεια, μια θεραπευτική ή εργασιακή ομάδα, μια σχολική τάξη, μια επιχείρηση είναι ένα ανθρώπινο σύστημα. Σύμφωνα με την Συστημική προσέγγιση στην Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία γεννιόμαστε και εξελισσόμαστε μέσα σε συστήματα, δηλαδή, ομάδες ισχυρής επιρροής, με κυρίαρχη την οικογένεια. Ο στόχος  της συστημικής προσέγγισης προσπαθεί να  αναλύσει και να κατανοήσει την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία  των συστημάτων, καθώς και την αλληλεπίδραση τους με το εξωτερικό περιβάλλον του.
Η συστημική ψυχοθεραπεία διαχειρίζεται θέματα που προκύπτουν στο εδώ και τώρα.
Η συγκεκριμένη προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο πως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που εμφανίζονται και όχι να βρούμε απλά μία απάντηση στο γιατί συνέβησαν σε εμάς. Η οπτική αυτή μας δίνει την δυνατότητα να αφήσουμε μία παθητική στάση απέναντι στα πράγματα και να διαμορφώσουμε μία θέση πιο ενεργή στην ζωή. Μέσω της συστημικής ψυχοθεραπείας δουλεύουμε το πώς μπορούμε να αναλάβουμε οι ίδιοι την ευθύνη του εαυτού μας.

Στάδια Ψυχοθεραπείας σύμφωνα με το θεωρητικό συνθετικό συστημικό μοντέλο
Στάδιο Α: Μη συστημική άποψη για τη ζωή.
Τα μέλη ξεκινούν την θεραπευτική διαδικασία έχοντας ένα σύνολο από σταθερές αντιλήψεις και πεποιθήσεις για τον εαυτό του, για πλευρές του περιβάλλοντος του αλλά και για αμοιβαίες σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο. Οι πεποιθήσεις αυτές λιγότερο ή περισσότερο συνειδητές έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ίδιας του της ζωής (Κατάκη, 1992). Οι εξωτερικοί παράγοντες στους οποίους αποδίδουν την κατάσταση τους, σχετίζονται με παράγοντες σχετικούς με το παρελθόν τους, με ευρύτερες κοινωνικές συγκυρίες μέχρι και με το στενότερο οικογενειακό κλίμα, ή τις εργασιακές συνθήκες.
Στάδιο Β1: Το εσωτερικό κενό
Σ’ αυτό το στάδιο τα μέλη μιας θεραπευτικής διαδικασίας έχουν κάνει μία μεταστροφή από τον εξωτερικό στον εσωτερικό κόσμο. Τα άτομα έχουν αρχίσει να περιορίζουν στην συμπεριφορά τους «τι έκανα;» «τι μπορώ;» «δεν έκανα» «δεν έπρεπε να κάνω» και στρέφονται προς τις εσωτερικές τους φωνές. Αρχικά ο θεραπευόμενος είναι συγκεντρωμένος γύρω από τον εαυτό του, αλλά ταυτόχρονα μπερδεμένος και ακινητοποιημένος. Ο ρόλος του θεραπευτή είναι να διευκολύνει τον θεραπευόμενο στην διεργασία εξερεύνησης του εαυτού του, να έρθει σ’ επαφή με τα συναισθήματα που τον δυσκολεύουν και τον σκαλώνουν, να τα αποδεχτεί για να προχωρήσει. Η ενθάρρυνση και η υποστήριξη βοηθούν τον θεραπευόμενο να αναπλαισιώνει τα συναισθήματα του.
Στάδιο Β2: Το εσωτερικό ταξίδι
Τα άτομα έχοντας πλέον απορροφήσει το συστημικό τρόπο σκέψης, αρχίζουν τον αγώνα να κατανοήσουν τους μηχανισμούς ανάδρασης, που τους οδήγησαν στις αντιλήψεις και στις στάσεις για την εσωτερική και εξωτερική πραγματικότητα. Στόχος σ’ αυτό το στάδιο είναι ο θεραπευόμενος να επιτρέπει στον εαυτό του να αναλαμβάνει βασικές δεσμεύσεις στην ζωή του, οι οποίες να πηγάζουν από έναν εαυτό περισσότερο ολοκληρωμένο και λειτουργικό.
Στάδιο Γ: Το νέο ταξίδι στην ζωή
Πλέον τα άτομα βγαίνουν από την εσωτερική τους εξερεύνηση για να αντικρίσουν την ζωή τους με μία νέα προοπτική. Αρχίζουν να συγκεντρώνονται πάλι στις αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον, οπλισμένοι με την απόφαση να ζήσουν δημιουργικά, ξεκινούν επιδιώξεις για σημαντικές και ουσιαστικές σχέσεις. Η κατάκτηση της αυτογνωσίας κάνει τα άτομα να βλέπουν πιο καθαρά την πραγματικότητα, να αντισταθμίζουν τους πιθανούς φραγμούς που παρουσιάζονται και η συνεχής προσπάθεια για ανοδική πορεία παραμένει μόνιμος στόχος.
Τι θα διεξαχθεί στο workshop
Στο πρώτο μέρος  θα μιλήσουμε για το τι είναι η συστημική θεραπεία, θέματα που διαχειριζόμαστε, καθώς και τις υπηρεσίες που παρέχονται. Στο δεύτερο μέρος θα γίνει μία βιωματική προβολική άσκηση με τίτλο «η ασπίδα», με εποπτικό υλικό οι συμμετέχοντες θα φτιάξουν την δική τους προσωπική ασπίδα. Ένα μέσο για να προστατευθούμε από συναισθήματα και καταστάσεις που πληγώνουν, πονούν και τέλος οδηγούν το άτομο να χάνει την αυτοεκτίμηση του και τον αυτοσεβασμό του. Τα όρια είναι ασφαλή, όταν τα θέτουμε με αυτογνωσία και πίστη στον/στους άλλον/άλλους.

Βιογραφικό:

Βαϊτσου Δήμητρα Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία.

Γκίκας Παναγιώτης Ψυχοθεραπευτής Συστημικός Οικογενειακός Σύμβουλος.


Ανοιχτή ομιλία στο Κέντρο Υγείας Περιστερίου


ΦΡΟΝΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΜΑΣ ΥΓΕΙΑ. ΑΠΟ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΤΗΣ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΝΕΩΝ ΙΔΕΩΝ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΑΜΑΤΩΝ


Πέμπτη 28/3/2013 12:00-14:00 μ.μ.

Αίθουσα Συνεδριάσεων Κ.Υ. Περιστερίου
Χρ. Λαδά 43, Μπουρνάζι

Εισηγητές:

Σάρδης Ματθαίος Ψυχίατρος Κ.Υ. Περιστερίου - Ιατρός Κέντρου Ελέγχου & Πρόληψης Νοσημάτων
Βαϊτσου Δήμητρα Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc - Οικογενειακή Σύμβουλος

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων (έως 25 άτομα), απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο: 2105748562
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο χώρο δημιουργικής έκφρασης και ψυχικής ανάπτυξης «Σύνθεση» σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Άνεργων και Υποαπασχολούμενων Πολιτών του Νομού Αττικής, που το προσφέρουμε εθελοντικά, θέλοντας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης του τόπου μας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που παρατηρούνται κατά τις περιόδους οικονομικής κρίσης καθώς και στην ανάδυση και διερεύνηση των επαγγελματικών ικανοτήτων και αξιών τους.

Ημερομηνίες διεξαγωγής: από Τετάρτη, 6 Μαρτίου έως 22 Μαϊου 2013, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος Ιουνίου.
Ώρες διεξαγωγής: 5.00μ.μ. – 7.00μ.μ.

Συντονισμός ομάδας:
Αλιφραγκή Άννα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Εκπαιδευτικός, Επιμορφώτρια ενηλίκων
Βαϊτσου Δήμητρα, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος και τον τρόπο διεξαγωγής του υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας: http://www.synthesi.com.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να τηλεφωνήσουν στο 210 6015498.

Ο Σύλλογος Γονέων-Κηδεμόνων & Φίλων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Επαρχίας Θήβας, "Άγιοι Ανάργυροι", σάς προσκαλεί στην Εκδήλωση "Όλοι μαζί Μπορούμε", που διοργανώνει το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στο ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ - Αίθουσα: "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΦΙΝΗΣ", και ώρα 17.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
- Καλωσόρισμα
- Χαιρετισμός από το Δήμαρχο του Kαλλικρατικού Δήμου Θηβαίων, κο Νικολάου Σπυρίδωνα
- Παρουσίαση της ομιλητού κας Βαίτσου Δήμητρας
- Ομιλία της Συμβούλου Ψυχικής Υγείας - Οικογενειακής Ψυχοθεαπείας, κας Βαίτσου Δήμητρας, με θέμα: "Κάθε μέρα λίγο πιο κοντά ... Κατανοώντας και φροντίζοντας τα Άτομα με Ειδικές Ικανότητας (Ο ρόλος της Οικογένειας και της Κοινωνίας απέναντι στα παιδιά)
- ΣΚΕΤΣ από τα παιδιά: "Το νησί των συναισθημάτων"
- Τραγούδια από τη Νόνα Βουδούρη

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ:
- Bazaar
- Μπουφές

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 5 euro
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ για άτομα ως 12 ετών

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ:
- Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Θήβας (ΔΗΚΕΘ)
- Ένωση Μικρασιατών Θήβας
- Σύλλογος Γυναικών "Ισμήνη"
- Σύλλογος Φωτογραφίας & Καλλιτεχνικής Έκφρασης Θήβας, "Ελείτροχος"

Πηγή: http://thivagr.blogspot.gr


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο χώρο δημιουργικής έκφρασης και ψυχικής ανάπτυξης «Σύνθεση» σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Ανέργων Πολιτών του Νομού Αττικής, που το προσφέρουμε εθελοντικά, θέλοντας να συμβάλλουμε στην προσπάθεια ανάκαμψης του τόπου μας.
Το πρόγραμμα στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών για ψυχολογική υποστήριξη και ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να είναι ευέλικτοι και προσαρμοστικοί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες που παρατηρούνται κατά τις περιόδους οικονομικής κρίσης καθώς και στην ανάδυση και διερεύνηση των επαγγελματικών ικανοτήτων και αξιών τους.

Ημερομηνία έναρξης: Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012, ώρα 4.30μ.μ. – 6.30μ.μ. (ΠΑΡΑΤΑΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα έως τις 15/12/2012)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος και τον τρόπο διεξαγωγής του υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας: http://www.synthesi.com.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να συμπληρώσουν το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να τηλεφωνήσουν στο 210 6015498.

Συντονισμός ομάδας: Αλιφραγκή Άννα, Βαϊτσου Δήμητρα

Σύνθεση, χώρος δημιουργικής έκφρασης και ψυχικής ανάπτυξης
Περγάμου 23, Πλ. Αττικής, 104 46
Ιστοσελίδα: http://www.synthesi.com.gr, e-mail: info@synthesi.com.gr
ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ"Προλαβαίνοντας την εσωτερική κρίση".... η "κρίση της ψυχής μας"


Σε εποχές όπου οι δυσκολίες διαδέχονται η μία την άλλη, οι προσδοκίες και οι ρόλοι συνεχώς αυξάνονται, χρειάζεται να προστατέψουμε και να διαφυλάσσουμε την εσωτερική μας ψυχραιμία, σωτηρία και ηρεμία. Η ζωή είναι μια συνεχόμενη διαδικασία προκλήσεων και κρίσεων.
Η κρίση μπορεί να είναι μια ευκαιρία αφού ο πόνος που επιφέρει ωθεί το άτομο σε αναζήτηση βοήθειας ή και αλλαγής.
Οι αντιδράσεις των ανθρώπων ποικίλλουν απέναντι σε μια νέα κρίση. Καθημερινά αναδύονται ζητήματα που καλούμαστε να τα επεξεργαζόμαστε, να τα φιλτράρουμε και να βρίσκουμε τις διαδρομές που θα έχουν το καλύτερο για εμάς όφελος.
Η εξεύρεση λύσης συνιστά πρώτα απ’ όλα αποστασιοποίηση, ψυχραιμία, αντικειμενικότητα και ορθή σκέψη. Όταν όμως στους περισσότερους μπροστά στην λήψη μίας απόφασης επικρατεί ο πανικός, η απογοήτευση, η δειλία και όλα αυτά συνοδεύονται από πλήθος αρνητικών συμπτωμάτων όπως πονοκέφαλοι, αϋπνίες, κρίσεις πανικού, ταχυπαλμίες.....Οφείλουν να ανατρέξουν και να αναγνωρίζουν τις βαθύτερες αιτίες για την εμφάνιση αυτών των συμπτωμάτων.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί κυρίως με βιωματικό τρόπο, έχουν δικαίωμα και μπορούν να συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν την ανάγκη και θέλουν να ανακαλύψουν τρόπους στο να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους μ’ ένα πιο ξεκάθαρο και αρμονικό τρόπο, να εφεύρουν εφόδια για να ζουν καλύτερα και να απολαμβάνουν, από το να συμπορεύονται χωρίς προσωπικά όρια και στόχους.
Η δομή του σεμιναρίου θα υλοποιηθεί ως εξής: θεωρητικό πλαίσιο: - Ορισμός κρίσης: Πως ορίζει ο καθένας την κρίση, ποια είναι τα είδη (συναισθηματική, κοινωνιολογική, επαγγελματική, θεσμική....)
- κοινωνικοπολιτισμική σημασία της κρίσης
- τι γεννά μία κρίση
- πριν την εμφανή "οικονομική κρίση" οι άνθρωποι βίωναν "κρίσεις" στην ζωή τους.....
- Οι έντονες δυσκολίες και η ανάκαμψη αυτών ξεκινούν μήπως από τον πυρήνα της οικογένειας, και πως αυτό μεταφέρεται και στην ενήλικη ζωή του καθένα;;;
Στην συνέχεια το μεγαλύτερο μέρος το σεμιναρίου θα έχει την μορφή βιωματικού / ψυχοεκπαιδευτικού χαρακτήρα

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 25/11/2012 11:00πμ – 18:00μμ
Χώρος διεξαγωγής: Λευκωσίας 12 Π. Ηράλειο (Πλησίον Πευκών)14122
Τρόπος προσέλευσης: ΗΣΑΠ (στάση Ηράκλειο) ΕΘΕΛ (από Ηράκλειο 640, 642) ΕΘΕΛ (Α8 στάση Προαστιακού Ηράκλειο) ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ (στάση Ηράκλειο)

Υπεύθυνη γραφείου: Βαϊτσου Δήμητρα Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

Συντονίστριες σεμιναρίου:
Βαϊτσου Δήμητρα Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc – Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία
τηλ. επικοινωνίας: 213-0243040 / 6942817404 email:dvaitsou@gmail.com
Μακρυγιάννη Λουκία Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας BSc
τηλ. επικοινωνίας: 6946378803 email:loukia2009@windowslive.com

Κόστος συμμετοχής: 50 ευρώ
κόστος για τους φοιτητές: 30 ευρώ
Δηλώσεις συμμετοχής έως 21/11/2012Παλαιότερες εκδηλώσεις

- 2 και 9/4/2012: Πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα "Κατάθλιψη: ορισμός, συμπτώματα, τρόποι αντιμετώπισης, θεραπεία". Τόπος διεξαγωγής Λαμία Φθιώτιδας

- 20/2/2012: Πραγματοποιήθηκε ομιλία με θέμα "Η έννοια της μοναξιάς σήμερα. Ο φόβος να ζει κανείς μόνος". Τόπος διεξαγωγής Λαμία Φθιώτιδας

- 24/3/2010: Ομιλία σε συνεργασία με την κα. Κλάδη-Κοκκίνου Μαρία (Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός), με θέμα "Άγχος εξετάσεων: Η οπτική των παιδιών αλλά και των γονέων". Τόπος διεξαγωγής Γυμνάσιο/Λύκειο Αγ. Αναργύρων

- 24/2/2010: Ομιλία σε συνεργασία με την κα. Κλάδη-Κοκκίνου Μαρία (Ψυχολόγος, Ειδική Παιδαγωγός), με θέμα "Εθισμός στο διαδίκτυο παιδιών σχολικής ηλικίας". Τόπος διεξαγωγής Γυμνάσιο/Λύκειο Αγ. Αναργύρων

- 15/10/2008: Ομιλία σε συνεργασία με την κα. Παπαθανασίου Αθανασία (Ιατρός Γενικής Ιατρικής), με θέμα "Εφηβεία: Αλλαγή φρουράς, από το δημοτικό στο γυμνάσιο-λύκειο". Τόπος διεξαγωγής Πολιτιστικό Κέντρο Συλλόγου Γυναικών Κ.Τιθορέας

2 σχόλια: